Admhálacha

 

Ba mhaith le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí buíochas a ghabháil le Iontaobhas na Seirbhíse Dóiteáin as cead a thabhairt a gcuid fótaghraf agus eolais a bhain le stair na seirbhíse dóiteáin in Éirinn a fhoilsiú.

Ba mhaith linn freisin buíochas a ghabháil le Las Fallon as an bhflaithiúileacht agus an cineáltas a thaispeáin sé cead a thabhairt dúinn eolas óna leabhar iontach deascríofa le taighde den scoth ‘Dublin fire Brigade and the Irish Revolution’ a úsáid.
Dublin Fire Brigade and the Irish Revolution Comhraiceoir dóiteáin oibríochtúil is ea Las Fallon le breis agus fiche bliain seirbhíse le briogáid dóiteáin Bhaile Átha Cliath.

book

Féadfaidh tú an leabhar a cheannach anseo ag http://irishvolunteers.org/products-page/irish-volunteer-commemoration-items/irish-war-of-independence-books/dublin-fire-brigade-and-the-irish-revolution-by-las-fallon/

Ba mhaith le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí buíochas a ghabháil freisin leis na daoine agus na heagraíochtaí seo a leanas as an gcabhair a thug siad an leathanach gréasáin seo a chruthú:
Killian Hennessey SACFO – Seirbhís Dóiteáin Chill Chainnigh
Kieran Greene ACFO- Seirbhís Dóiteáin na hInse
Eamon Doyle agus na ‘Blues and Two’s - http://www.blues-twos.com
Martin Thompson agus Iontaobhas na Seirbhíse Dóiteáin   http://www.fire-service-trust.com
David Hogan, David Hogan Fótagrafaíocht   davidhogan.ie
Mark Brady – Oifigeach Stáisiúin de Stáisiún Dóiteáin Chill Airne
John Foley – Oifigeach Stáisiúin de Stáisiún Dóiteáin Chill Orglan
Nigel Corner Oifigeach Stáisiúin de Stáisiún Dóiteáin Thrá Lí
John Fitzgerald Oifigeach Fostáisiúin de Stáisiún Dóiteáin Thrá Lí
Freda Geraghty Aistritheoir Gairmiúil as cabhrú linn ár gcuid doiciméad a aistriú go Gaeilge.   fredageraghty@yahoo.com
John Cleary fótagrafaíocht Uí Chléire http://www.clearysphotography.com
as cead a thabhairt dúinn 2 fhótagraf cartlainne de Sheirbhís Dóiteáin Chiarraí a fhoilsiú.
…agus ansin ár gcomhghleacaithe i gComhairle Contae Chorcaí.

 

 

 

 

 

 


media