Scéim Aláram Deataigh

alarmscheme

Tá an Scéim Aláram Deataigh maoinithe ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.  I mí Lúnasa 2006 fógraíodh agus seoladh scéim phíolótach ar mhaithe le h-aláram deataigh a oibríonn a chur isteach i ngach tigh.

Mar chuid de Shábháilteacht Pobail ó Dhóiteáin dhein an Roinn coimisiúnú ar thaighde a thaispeáin nach raibh aláram deataigh a oibríonn i 20% de thithe.

Shocraigh an Roinn go mbeadh ar a laghad dhá aláram deataigh i ngach tigh chomh luath is ab fhéidir.

Faoin scéim phíolótach seo d’aithin na húdaráis áitiúla i bpáirt le grúpaí deonacha agus daoine a thugann cuairt ar dhaoine i dteaghlaigh leochaileacha, na teaghlaigh sin gan aláraim deataigh agus socraíodh dhá aláram deataigh a chur isteach iontu.

Bhí gach údarás áitiúil ag déileáil le suas le 250 tigh agus d’íoc an Roinn as costas na n-aláram. B’iad na daoine a thugann cuairt ar na teaghlaigh nó an tÚdarás Áitiúil a chur isteach na haláraim.

Toisc go raibh níos mó teaghlaigh leochaileacha ann ná mar a bhí súil leis, méadaíodh an líon a bhí i dteideal na haláraim.

Tá sé beartaithe díriú ar a thuilleadh teaghlach agus maoiniú a chur ar fáil dá réir.

Déanann gach údarás áitiúil seicliosta dóibh siúd a chuireann isteach na haláraim ina mbíonn ceisteanna faoi shuíomh, shaghas agus líon teaghlaigh, sonraí a bheidh cabhrach do na seirbhísí dóiteáin amach anseo.    

Is aláraim chadhnra iad seo atá glanscartha agus a mhaireann 10 mbliana gan aon chostas ar an dteaghlach.

Cuirtear isteach iad saor in aisce le cabhair ón Scéim Sóisialta Tuaithe. Déanann Maor ón Scéim Sóisialta Tuaithe nó an Fóram Pobail agus Deonach teagmháil leo siúd a cháilíonn don scéim. Socraítear am cuí chun an t-aláram a chur isteach agus muna dteastaíonn ó dhuine a bheith páirteach sa scéim tugtar an t-aláram do dhuine éigin eile sa phobal.  

Ar an ngrúpa comhordaithe atá i mbun na scéime i gCiarraí tá Seirbhís Dóiteáin Chiarraí, An Garda Síochána, Páirtnéireacht Forbartha Chiarraí Theas, Forbairt Chiarraí Thuaidh agus Thoir, Pobal ar Aire agus Fóram Pobail agus Deonach Chiarraí.

Is iad foireann na Scéime Sóisialta Tuaithe na príomh-theagmhálaithe, foireann atá oilte i Sábháilteacht Dóiteáin agus aláraim a chur isteach ag Seirbhís Dóiteáin Chiarraí.

Buaileann an grúpa comhordaithe le chéile tuairim is trí huaire sa bhliain chun ceisteanna polasaí a phlé maidir le spriocghrúpaí, clúdach, cur isteach aláram agus riachtanais oiliúna.

Tá aláraim ar fáil leis dóibh siúd a bhfuil míchumas cloisteála orthu.

Más mian leat an t-seirbhís seo a úsáid, déan teagmháil leis an eagraíocht deonach áitiúil is gaire duit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


media