Stáisiún Dóiteáin Bhaile an Bhuinneánaigh

ballyb

Fáilte go Stáisiún Dóiteáin Bhaile an Bhuinneánaigh de chuid Seirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí, stáisiún atá lonnaithe sa Cheann Thoir, Baile an Bhuinneánaigh i dTuaisceart Chiarraí. Tá fáilte á chur roimh chuairteoirí fud fad an domhain go Baile an Bhuinneánaigh cois farraige le blianta fada anuas, ionad saoire ina mbíonn deis snámha, tonnmharcaíochta agus scíthe ar dhá cheann de thránna gainimh mar aon le dhá ghalfchúrsa craoibhe den scoth. Stáisiún Dóiteáin aon chaidéil atá i mBaile an Bhuinneánaigh a fhreastalaíonn ar chósta an Bhuinneánaigh chomh maith le Eas Daoi, An Baile Dubh, An Tóchar agus Ceann Chiarraí. Foireann de naonúr agus dhá fheithicil atá lonnaithe sa stáisiún. Is é Dennis Sabre XL 1998 an príomh fheithicil agus Volvo FL6 1996 an dara cheann, feithiclí atá fé chúram an meicneora agus tiománaí T.J. Mac Cearáin. 'Sé Billí Ó Brosnacháin an tOifigeach Stáisiúin Gníomhach agus Criostóir Ó Donnchú an Leas-Oifigeach Stáisiúin. Freastalaímid ar mórán eachtraí, timpistí tráchta ar bhóithre agus tinte ina measc.  

billy'Sé Billí Ó Brosnacháin an tOifigeach Stáisiúin i Stáisiún Dóiteáin Bhaile an Bhuinneánaigh. Tá nach mór fiche bliain taithí ag Billí ag obair le na seirbhísí dóiteáin i gCiarraí.

 

Suíomh


media