Aguisín 1 Sceideal Muirear

 

De réir Alt 35(3) d’Acht na Seirbhísí Dóiteáin, 1981 agus Alt 2 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh 2), 1983, faoi láthair forchuireann Comhairle Contae Chiarraí muirear ar úinéir na réadmhaoine nó áititheoir tairbhiúil ar chostas an Bhriogáid Dóiteáin nó na mBriogáid Dóiteáin a chur amach de bharr dóiteáin nó teagmhais eile

 

 

Sceideal Muirear

Catagóir

Fo-anailís

Muirear Teagmhais Céad Ócáid

Muirear Teagmhais Iarócáid(í)

Uathaláraim Dhóiteáin

Aonad Tí

€250.00

€250.00

Uathaláraim Dhóiteáin

Eile

€500.00

Ráta in Aghaidh na hUaire

Cealúcháin

M.F.A., F.A.G.I. agus Athreoraithe

Díolmaithe

Díolmaithe

Cealúcháin

Eile

€200.00

Ráta in Aghaidh na hUaire

Dóiteáin Simléara

Teach

€100.00

€100.00

Dóiteáin Simléara

Eile

Ráta in Aghaidh na hUaire

Ráta in Aghaidh na hUaire

Dóiteán Tí

Teach

Díolmaithe

Díolmaithe

Timpiste Bóthair [RTA]

Glanadh Bóthair / Neamhéigeandálach

€250.00

N/A

Timpiste Bóthair [RTA]

Eile

Ráta in Aghaidh na hUaire

Ráta in Aghaidh na hUaire

Teagmhais ina bhfaigheann duine/daoine bás

-

Díolmaithe

Díolmaithe

Eile

 

Ráta in Aghaidh na hUaire

Ráta in Aghaidh na hUaire

 

Aguisín 2 Rátaí in Aghaidh na hUaire

Ráta in aghaidh na hUaire

Idir na huaireanta

An Chéad Uair a Chloig

Uair(eanta) a chloig ina dhiaidh sin

A

Agus

An Luan - Aoine

07:00

21:59

€600.00

€400.00

22:00

06:59

€1,100.00

€600.00

An Satharn, An Domhnach agus Saoirí Poiblí

An Lá go léir

€1,100.00

€600.00

Nóta: Beidh Íosmhuirear i bhfeidhm ag ráta(í) cóibhéiseach(a) le 1 uair a chloig ag an ráta nó na rátaí cuí i gcásanna go léir

 

 

 

 


media