Fáilte chuig leathanaigh Sábháilteacht Phobail na Seirbhíse Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí

communitysafety

 

Tá ról gníomhach ag Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí sa phobal trí pháirt a ghlacadh sna Scéimeanna Náisiúnta,  mar Chlár na Scoileanna, an Scéim Aláram Deataigh agus Seachtain Sábháilteacht Dóiteáin Náisiúnta. Chomh maith leis sin cuirimid eolas ar fáil don phobal ar Shábháilteacht Dóiteáin Aitinn le linn an tséasúir dóiteáin, Sábháilteacht Tinte Cnámh agus um Shamhain agus Sábháilteacht um Nollaig. Leanfaimid le tú a chur ar an eolas ar imeachtaí Sábháilteacht Dóiteáin áitiúla ar ár leathanaigh Facebook, ar Twitter agus ar fhoilsiúcháin nuachtáin áitiúla.

 

 

 

 


media