Oideachas

education

 

Braitheann Seirbhís Tarrthála agus Dóiteáin Chiaraí go nglacann leanaí agus daoine óga ról tábhachtach chun cabhrú linn ár dtithe a chosaint agus ár bpobail a choimeád slán ó dhóiteán. 
Cabhróidh ár gcomhairle um shábháilteacht ó dhóiteán libh tábhacht sábháilteacht sa bhaile a thuiscint agus tá súil againn gur féidir na scileanna agus an t-eolas a fhoghlaimíonn sibh ónár gcomhairle agus ón gcomhairle a fhaigheann sibh ónár bhfoireann dóiteáin a thugann cuairt ar bhur scoileanna a úsáid i rith bhur saolta agus mar dhaoine fásta. Roinnigí na teachtaireachtaí le bhur gclanna agus bhur gcairde ionas go mbeidh a dtithe slán freisin!

 

 

 

 


media