Sábháilteacht ó Dhóiteán ar Oíche Shamhna

bonfire

Gach aon bhliain líontar na Ranna Timpistí agus Éigeandála le leanaí agus daoine fásta atá gortaithe go dona de dheasca  tinte Oíche Shamhna. Is féidir le tinte cnámha a bheith ana-chontúirteach ar fad. 
Ná las tinte cnámha!
Noda Sábhailte d'Oíche Shamhna
Tabhair lampa leat agus féach ar chlé agus ar dheis sara dtrasnaíonn tú an bóthar - trasnaigh ag trasrian nó ar chúinne.  Ná trasnaigh ag cor nó casadh, nó idir charanna.
Socraigh Bothántaíocht na Samhna dod' leanaí ar shlí atá lasta go maith le soilse sráide nó ag daoine fásta le lampaí.
Tabhair faoi Bothántaíocht na Samhna agus é fós geal, ar eagla na heagla.
Ná ith milseáin atá oscailte cheana féin.
Taistil i ngrúpaí beaga le duine fásta.
Ná teir isteach i dtigh stróinséara ná i dtithe atá dorcha.
Fan ar shiúl ó ainmnithe stróinséara agus ó áiteanna dorcha.
Tá gá le ceadúnas agus maoirsiú ceart ar thinte ealaíne.
Bíodh Oíche Shamhna slán sábháilte agat !

 

 

 

 

 

 


media