Fáilte go Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí

Is ar mhaithe leatsa atá Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí. Is fearr cásanna éigeandála a sheachaint ná déileáil leo - tosnaíonn ár gcuid oibre i bhfad roimh ghlaonna 999. Oibrímidne go dlúth le pobail áitiúla ar fud Chiarraí chun teachtaireachtaí sábháilteachta ríthábhachtacha a scaipeadh i gcoinne dóiteán. Tá de sprioc againn eachtraí dóiteáin a laghdú tríd an comhoibriú seo ar mhaithe le Ciarraí a choimeád níos sábháilte. Más mian leat fáil amach conas is féidir leatsa do chlann, scoil nó ghnó a choimeád sábháilte féach... Sábháilteacht ó Dóiteán ar an suíomh idirlín seo. Is féidir muid a leanúint chomh maith ar Twitter agus Facebook nó féachaint ar físeáin dár gcuid ar Youtube

.

Sábháilteacht ó Dhóiteán

  • Tá comhairle ar shábháilteacht ó dóiteán sa bhaile ar fáil anseo Faigh amach conas do chlann 's do bhaile a choimeád slán ó dhóiteán.
  • Tá comhairle ar shábháilteacht ó dóiteán ar obair ar fáil anseo Faigh amach conas do ghnó 's d'áit oibre a choimeád slán ó dhóiteán
  • Tá comhairle ar shábháilteacht pobail ó dhóiteán fáil anseo Faigh amach conas a n-oibrímid leis an bpobal

media