Stáisiún Dóiteáin Lios Tuathail

ballyb

Fáilte go Stáisiún Dóiteáin Lios Tuathail do Sheirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Chiarraí suite ar Fhaiche Theach na Cúirte le rochtain dhíreach ar Bhóthar John B. Keane. Tá Lios Tuathail suite i gCiarraí Thuaidh ar bhruach Abhainn na Féile. Á léiriú mar ‘Phríomhchathair Liteartha na hÉireann' tá an-chuid scríbhneoirí a bhfuil cháil dhomhanda orthu ag Ciarraí lena n-áirítear John B. Keane agus Bryan McMahon ag tabhairt uathúlachta di nach bhfuil le fáil in aon áit eile in Éirinn. Is i Lios Tuathail a bhíonn Seachtain na Scríbhneoirí, an Fhéile Liteartha bhliantúil a reachtáiltear i Meitheamh, Féile cháiliúil Rásaíocht na gCapall, Lios Tuathail a reachtáiltear i Meán Fómhair agus Aonach Bia Lios Tuathail a reachtáiltear i Mí na Samhna. Stáisiún dhá chaidéal is ea Stáisiún Dóiteáín Lios Tuathail agus is é an tríú stáisiún is gnóthaí sa tír. Áirítear ann laistigh dá thimpeallacht mághairid foirgnimh mhóra ardriosca mar Chomhábhair Chiarraí, Stáisiún Cumhachta Tairbirt agus N.O.R.A., an Ghníomhaireacht Chúltacaí Ola Náisiúnta. Freastalaíonn foireann an stáisiúin ar cheantair thráchta bhóthair freisin feadh na bóithre gnóthacha a nascann Lios Tuathail le Trá Lí agus an chuid eile de Chiarraí Thuaidh. Is é Paul O'Sullivan an tOifigeach Stáisiúin le Ned Keane agus Liam Enright ag cabhrú leis mar oifigigh fostáisiúin. Tá siad i bpróiseas taincéar uisce saintógtha nua a fháil agus tá jíp Ford Ranger nua faighte acu le déanaí le cumas 5 phearsa comhraice dóiteáin a iompar.

billyIs é Paul O’ Sullivan an tOifigeach Stáisiúin do Stáisiún Dóiteáin Lios Tuathail. Tá 27 bliain taithí ag obair leis an tSeirbhís Dóiteáin i gCiarraí ag Paul.

 

Suíomh


media