Aonoscáid Chatbóin

Cad é Aonocsaíd Charbóin?

monoxide Is gás an-tocsaineach é atá dofheicthe gan bholadh, gan bhlas. Faightear é nuair nach ndóitear ina n-iomlán breoslaí iontaise ar nós gás nádúrtha, gás buidéalaithe, breosla cruánach (adhmad, gual etc.) Súnn na cealla fola dearga sna scamhóga gás isteach, rud a chuireann cosc ar an ocsaigin agus dá bharr tarlaíonn damáiste tobann don chroí agus don inchinn.

 

Seo roinnt staitisticí ón mBreatain arbh fhiú smaoineamh orthu

 • 23 bhás ó nimhiú Aonocsaíd Charbóin in 2009/2010.
 • 176 a bhí gar do bhás ó nimhiú Aonocsaíd Charbóin in 2009/2010.
 • d’aimsigh 72% d’innealtóirí cláraithe le Gas Safe sceitheadh Aonocsaíd Charbóin le linn gnáthsheirbhísiú fearais.
 • 40% de na heachtraí taifeadta a bhain le Aonocsaíd Charbóin ba dhrochshuiteáil nó drochdheisiú ar na fearais faoi ndeara iad
 • Is minic áfach nach ndéantar taifeadadh ar nimhiú Aonocsaíd Charbóin mar go gceaptar an fliú a bheith i gceist toisc na comharthaí a bheith cosúil leosan ó leibhéal íseal Aonocsaíd Charbóin. Meastar mar sin líon na gcásanna nimhithe a bheith i bhfad níos airde ná mar atá luaite thuas.

Táirgtear CO nuair a dhóitear gás, ola nó breosla cruánach i bhfearais ar nós coire, foirnéis, tinteán nó sorn etc. Má nochtar duine do leibhéal ard CO titfidh sé i laige agus gheobhaidh bás laistigh de chúpla nóiméad [féach an tábla]. D’fhéadfadh leibhéal níos ísle caitheamh aníos, tinnis chinn, marbhántacht, tuirse nó breoiteacht a chothú.

Seachain Nimhiú Aonocsaíd Charbóin sa bhaile

Má tá fearas dá leithéid sa bhaile agat d’fhéadfadh tocsaineach Aonocsaíd Charbóin tarlú:

monoxidetable

 • Mura bhfuil fearas ag obair i gceart de bharr dhrochshuiteáil nó easpa seirbhísithe.
 • Droch-aerú, agus easpa ocsaigine chun an breosla a dhó ina iomlán dá bharr.
 • Simné nó múcháin scoilte nó bac ann.

 

Réamhchúraimí Sábháilteachta

 • Cinntigh go ndéantar na fearais a shuiteáil i gceart agus SEIRBHÍSIÚ BLIANTÚIL orthu.
 • Cinntigh go mbíonn seomra aeraithe mar is ceart – ná cuirtear bac riamh i ngaothaire aeir.
 • Cinntigh go nglantar an simné go rialta agus go gcoimeádtar saor ó bhac é.
 • Ná húsáid fearas chun rud a dhéanamh nach chuige sin é, m.sh. cócaireán chun seomra a théamh.
 • Ná húsáid fearas riamh má cheapann tú go bhfuil sé lochtach.

Má tá ATHRAITHE á ndéanamh agat ar do thigh a mbeadh tionchar acu ar shábháilteacht nó éifeacht do chóras teasa (m.sh. síntí, athchóiriú garáiste, fallaí laistigh á mbaint amach, seomra suite a athrú go seomra leapa, déghloiniú / doirse cosanta aimsire) glac an chomhairle seo:

 • Ná cuir bac i ngaothaire aeir ná i múcháin is ná tóg timpeall orthu.
 • Cinntigh go bhfuil gach spás cónaithe nua aeraithe de réir na Rialachán Tógála
 • Cinntigh go bhfuil do choire ábalta do na radaitheoirí breise.
 • Má tá tú ag athrú nó ag cur fearais bhreise le suiteáil gháis nádúrtha nó LPG, cinntigh go ndéantar an obair de réir IS 813:2002 Suiteáil Gháis Baile.
 • Faigh comhairle ghairmiúil don aerú agus múcháin sula dtosaíonn tú ar do thigh a athrú. Labhair le soláthraí breosla chun eolas a fháil faoi dhaoine cáilithe.
 • Úsáid aláraim Aonocsaíd Charbóin ach cuimhnigh go gcaithfear fós na fearais, gaothairí aeir, múcháin agus simnéithe a scrúdú agus a chothabháil go rialta. Cinntigh go gcloíonn an t-aláram Aonocsaíd Charbóin leis an gcaighdeán EN 50291.

 

Gás Nádúrtha
Roghnaigh fearais atá seomra-séalaithe, tógann siadsan an t-aer úr isteach ón dtaobh amuigh le dó agus scaoileann na hastuithe amach.

Sa tslí sin ní úsáidtear an t-aer sa seomra ina bhfuil an fearas feistithe is ní bhíonn tionchar air. Moltar mar sin fearais atá seomra-séalaithe (le múchán cothrom nó le séideadh gaothráin) le haghaidh coirí agus téitheoirí uisce nua.

 

An bhfuil do théitheoir uisce sábháilte?
Meastar go bhfuil téitheoirí uisce gáis gan mhúcháin contúirteach toisc go n-úsáideann siad an t-aer laistigh den seomra. Is baolach mar sin go scaoilfí Aonocsaíd Charbóin tocsaineach díreach isteach sa seomra ina bhfuil an téitheoir feistithe.

Is féidir go n-ardófaí leibhéil aonocsaíd charbóin go leibhéal contúirteach thar tréimhsí fada de bharr easpa aeraithe. Níl téitheoirí uisce le múchán oscailte i seomraí folctha sábháilte ach an oiread. Má cheapann tú go bhfuil téitheoir uisce gáis mí shábháilte agat, labhair le Gréasáin Bhord Gáis ar 1850 797979 do thástáil sábháilteachta saor in aisce.

An bhfuil coire gáis agat a d'úsáid ola?
D’athraítí tráth coirí ola ionas go n-oibreoidís ar ghás nádúrtha. Deineadh é seo trí dhóire gáis a chur in ionad an dóire ola ar an aonad, agus an tseanchásáil choire agus malartóir teasa á gcoimeád. Má cheapann tú go bhfuil fearas den tsórt sin agat, labhair le Gréasáin Bhord Gáis ar 1850 797979 do thástáil sábháilteachta saor in aisce.
Ná úsáid fearas riamh ar dhóigh leat é a bheith lochtach - tastáil é.
Má tá gá le tástáil sábháilteachta ar d’fhearas gáis nádúrtha glaoigh ar 1850 797979.
Úsáid Suiteálaí Gáis Cláraithe i gcónaí do shuiteáil nua nó d’athraithe ar fhearais atá ann cheana féin.

Breis eolais faoi Aonocsaíd Charbóin ag: http://www.carbonmonoxide.ie/

 

 

 

 


media