Comhairle do Thuismitheoirí

parents

 

 Léiríonn staitisticí go bhfaigheann líon díréireach leanaí bás de dheasca dóiteáin gach bliain. Tá cúis mhaith le seo: cuireann tinte iontas ar leanaí, ní thuigeann siad an contúirt atá leo nó cad is ceart dóibh a dhéanamh má bhíonn tine sa tigh acu. Cé go ndeirimid leo a bheith cúramach agus iad ag trasnú an bhóthair, agus gur chóir dóibh a gcuid fiacla a scuabadh, is minic nach pléitear an contúirt le tine leo. Tá sé tábhachtach a thuiscint gur féidir le tine dul ó smacht go tapaigh nuair a thosnaíonn sí agus go mbeadh droch ghortú nó bás dá bharr. Molfaimid do thuismitheoirí labhairt lena gcuid leanaí faoi méid gur gá déanamh i gcás tine. Tá sé tábhacht go mbeidh fhios ag do leanbh cad le déanamh. Go deimhin, d'fhéadfadh do leanbh do bheatha-sa a shábháil.
· Seo bun threoir gur féidir a thabhairt dod' leanbh i gcás tine: 
Má chíonn tú deatach, lorg cúnamh ar an bpointe. 
Más féidir, abair le duine fásta. 
Fág an foirgneamh ar an bpointe.  
Má tá deatach ann, éalaigh ag lámhacán ar an urlár, tá an t-aer níos gloine ann. Tá deatach lán de gháis, a d'fhéadfadh mearbhall a chur ort nó tú a mharú. Má tá fón thart, glaoigh ar 999 nó 112, lorg na seirbhísí dóiteáin agus tabhair do sheoladh go réidh ‘s go soiléir. Teir amach ansin go dtí áit aontaithe lasmuigh den dtigh. TEIR AMACH, FAN AMUIGH!
Ná teir isteach sa tigh arís ar aon chúis, do pheataí ná bhréagáin. Fág an obair seo faoin lucht dóiteáin. 
  Má tá bac romhat sa tslí éalaithe, teir go seomra aontaithe ina bhfuil fuinneog, cuir rudaí ag bun an dorais chun an deatach a stopadh ag teacht isteach, oscail an fhuinneog agus lig béic.
Níos tábhachtaí fós:
Ná teir i bhfolach riamh i gcófra ná faoi leaba. Is gá cúnamh a lorg agus imeacht ar an bpointe. 
Comhairle do Thuismitheoirí: Ná fág leanaí leo féin ag a' baile.

 

 

 


media