Sábháilteacht ó Dhóiteán sa bhaile

prev

Tá roinnt slite inar féidir le dóiteán tosú agus d’fhéadfadh na torthaí a bheith millteach. D’fhéadfadh an chaoi ina mairimid agus an bealach ina n-úsáidimid trealamh riosca dóiteáin a laghdú go suntasach. Is fearr dóiteán a chosc sa chéad áit seachas bheith ag iarraidh déileáil leis.


img1Ná caith tobac riamh sa leaba ná nuair a bhíonn tú codlatach...

Mar d’fhéadfá titim i do chodladh agus don toitín lasta titim as do láimh agus dóiteán a thosú, d'fhéadfadh na torthaí a bheith millteach... Ná caith sa leaba riamh. Tá sé marfach a bheith ag ól agus ag caitheamh le chéile – ná bí ag ól agus ag caitheamh le chéile!

img2Friochtáin domhainsaille /ag friochtadh le saill the

· Ná líon friochtáin níos mó ná a thrian le saill nó ola.
· Triomaigh sceallóga/bia sula gcuireann tú é/iad sa fhriochtán.
· Má tá deatach ag éirí as an ola cas as an teas agus fág an ola le fuarú nó d’fhéadfadh sí dul trí thine.
· Cas as an teophláta má tá ort an chistin a fhágáil fad is atá tú ag cócaireacht.  Ná fág an cócaireán gan freastal fad is atá tú ag ullmhú beilí.
· Ná fág leanbh ina (h)aonar sa chistin fad is atá bia á ullmhú nó á chócaireacht. .

img3Úsáid coinnle go sábháilte

· Cuir do choinnle/soilse tae i gcoinneálaithe coinnle dófhriotaíocha oiriúnacha i gcónaí
· Déan deimhin de go bhfuil an choinneal/solas tae go seasmhach sa choinneálaí coinnle agus go bhfuil sé ar dhromchla cothrom agus seasmhach ionas nach dtitfidh sé.
· Coimeád coinnle/soilse tae amach ó chuirtíní troscán agus aon rud eile a d’fhéadfadh dul trí thine.  Coimeád éadaí agus gruaig scaoilte amach ó choinnle/soilse tae nuair atá siad ar lasadh.

· Ná cuir do choinnle/soilse tae gar d'fhuinneoga ina bhfuil cuirtíní a d’fhéadfadh luascadh leis an ngaoth agus dul trí thine.

ingGnáthamh ag am codlata

 · Cas as agus plugáil amach trealamh leictreach – ná fág ar siúl ach fearais atá deartha le bheith fágtha ar siúl mar an cuisneoir agus an seinnteoir diosca digiteach ilúsáideach (DVD).
· Ná fág an meaisín níocháin, triomadóir éadaí nó miasniteoir ar siúl.  Mar gheall ar a n-ardluas oibrithe, frithchuimilt agus mótair d’fhéadfaidís a bheith ina riosca dóiteáin.   
· Cas as téiteoirí spáis agus cuir cosaint os comhair tine oscailte.
· Seiceáil do bhealach éalaithe – ba chóir go mbeadh sé saor ó bhacainní.  Déan deimhin de go bhfuil na heochracha san áit inar chóir dóibh a bheith agus go bhfuil cleachtadh agat ar an áit ina bhfuil siad. Ullmhaigh agus déan cleachtadh ar phlean éalaithe baile éigeandála le baill go léir de do theaghlach.
· Dún doirse – d’fhéadfaí moill a chur ar an tine ag leathadh leis sin.  

 

 

 

 

 

 


media