Seachtain Sábháilteachta Dóiteáin

smoke

 

Cad é Seachtain Sábháilteachta Dóiteáin?
Gach bliain roghnaítear Seachtain Sábháilteachta Dóiteáin chun aird an phobail a tharraingt ar chúrsaí sábháilteachta dóiteáin agus ar bhaol tine sa bhaile ach go háirithe, de ghnáth i mí Dheireadh Fómhair.

Stair Sheachtain Sábháilteachta Dóiteáin
Seachtain an-mhór is ea í i bhféilire na seirbhísí dóiteáin ar fud an domhain.  D’eascair sé ón nDóiteán Mór i Chicago a tharla ar 8 Deireadh Fómhair 1871.  D’fhógair Iar-Uachtarán na Stát Aontaithe, Calvin Coolidge an chéad Seachtain Náisiúnta um Shábháilteacht ar Dhóiteáin i 1925 i gcuimhne orthu siúd a d’éag sa Dóiteán sin.  Ó shin i leith, leantar den nós céanna i mí Dheireadh Fómhair i mórán tíortha ar fud an domhain.  Anois tar éis 138 mbliana, tá an teachtaireacht faoi shábháilteacht dóiteáin chomh tábhachtach is a bhí riamh.  Is é téama na bliana so ná ‘Sábhálann Aláraim a oibríonn Beatha’.

Aidhmeanna agus Spriocanna
Le linn na Seachtaine cuirtear dea-chleachtas chun cinn agus déantar iarracht ar an gcostas, idir phearsanta agus airgeadais, a leanann dóiteán a chur ina luí ar an bpobal. Léirítear na fíricí úd trí imeachtaí agus gníomhaíochtaí éagsúla; leagtar béim ar chosc dóiteáin sa bhaile agus sa láthair oibre agus an tábhacht a bhaineann leis. 
 
Tábhacht Sheachtain Sábháilteachta Dóiteáin
Agus baol an-mhór dóiteáin linn i gcónaí, ní hamháin do mhaoin agus áitribh ach don bheatha leis, is mór an buntáiste í an tseachtain bolscaireachta seo a chuireann eolas agus oideachas ar an bpobal maidir le cúrsaí sábháilteachta dóiteáin.  Is bocht an scéal é go bhfaigheann 46 dhuine ar an meán bás de dheasca tine sa tír seo in aghaidh na bliana.  Is sa bhaile a tharlaíonn breis is 90% de na tragóidí úd, a leath díobh siúd is leanaí óga nó daoine scothaosta iad.
Ní bheadh na figiúirí chomh holc san ach breis eolais agus feasachta a bheith againn ar bhaol agus ar chosc dóiteáin.

 

Na Príomh-Theachtaireachtaí
Tá tithe fós ann gan aon aláram deataigh (cuir suas ceann muna bhfuil sé agat), cinntigh go mbíonn sé ag oibriú mar is cóir.

Is de dheasca deatach a análú seachas dó is mó a fhaightear bás i dtinte.

Gheofá bás laistigh de thrí nóiméad den deatach a análú. 

Caith cúpla nóiméad ag seiceáil sábháilteacht dóiteáin an tí, d’fhéadfadh an méid sin do bheatha a shábháil i gcás dóiteáin.

Eolas Breise: www.firesafetyweek.ie/gaeilge


Cosc Dóiteáin sa Bhaile agus Seicliosta Sábháilteachta   

Roghnaigh bealach éalaithe.

Cinntigh nach gcuirtear bac ar bhealaí éalaithe agus go mbíonn teacht orthu go héasca, nach mbíonn doirse deacair le n-oscailt. 

Go n-oibríonn aláraim deataigh mar is cóir.

Go mbíonn caoi mhaith ar fhleisceanna leictreacha (ná bídís briste ná caite).

Na bíodh níos mó ná fearas agus solas amháin i ngach soicéad.

Ná bíodh aon fhleisc ag síneadh (faoi bhun brat urláir) ná in áit a mbeifear ag siúl orthu. 

Fan sa chistin agus bia á ullmhú.

Ná bíodh cuirtíní ná aon ábhar eile inlasta gar don sorn.

Caithfidh gaothaire agus scagaire glan a bheith sa triomadóir éadaí (gan líonolann).

Múch téitheoirí iniompartha muna bhfuil éinne sa tseomra agus roimh dhul a luí.

Bíodh na téitheoirí céanna ar a laghad trí troithe amach ó aon ábhar inlasta.  Ná cuir éadaí ag triomú anuas orthu ná in aice leo. 

Cinntigh gur deineadh  Coire Ola a scrúdú agus gur baineadh triail as sa bhliana seo caite.

Seiceáil agus glan an simléar faoi dhó in aghaidh na bliana.

 

Roimh dhul a luí: 

Dún na doirse, 

Múch gach fearas leictreach (ach amháin na cinn – mar chuisneoir, a dearadh le bheith fágtha ar siúl an t-am ar fad)

Cuir sciath os comhair tinteáin
 
Ná fág an t-inneall níocháin ar siúl thar oíche

Múch téitheoirí iniompartha

Múch go hiomlán coinnle agus toitíní

Bíodh teacht ag cách ar eochracha doirse agus fuinneog.

 

 

 

 

 

 

 

 


media