Dóiteáin Chiarraí i dTrá Lí

ballyb

Fáilte go ceanncheathrú Seirbhís Tarrthála agus Dóiteáin Chiarraí suite i dTrá Lí. Baile contae is ea Ciarraí a bunaíodh sa 13 aois ag na Angla-Normannaigh. Suíonn baile Thrá Lí in aice leis an Abhainn Lí óna bhfaigheann sí a hainm, mar ciallaíonn Trá Lí ‘trá den Lí’ sa Ghaeilge. Is é an bealach rochtana ó thuaidh go Leithinis Daingean Uí Cúise é. Mar áit thurasóireachta agus bearna gheata go Cuarbhóthar Chiarraí tá an-chuid nithe is díol spéise do thurasóirí in aice láimhe ag Trá Lí lena n-áirítear tránna glana maithe feadh cósta Chiarraí, bealaí siúlóide agus sléibhteoireacht agus cnocadóireacht. Tá an tSeirbhís Dóiteáin iomlán do Chiarraí á bainistiú ó Cheanncheathrú na Seirbhíse Dhóiteáin suite ag Stáisiún Dóiteáin Thrá Lí i gceantar Balúnaigh den bhaile. Tá Briogáid Dóiteáin agus stáisiún Thrá Lí á mbainistiú ag Oifigeach Stáisiúin lánaimseartha choimeádta agus fo-oifigeach amháin lánaimseartha coimeádta agus fo-oifigeach páirtaimseartha coimeádtha amháin. Tá 13 fhoireann pháirtaimseartha choimeádta ag cur clúdach dóiteáin agus éigeandálach ar fáil do Thrá Lí 24/7. Coimeádann Meicneoir Sinsearach amháin agus meicneoir amháin bunaithe ag Stáisiún Dóiteáin Thrá Lí caoi ar na fearais chomhraice dhóiteáin go léir don chontae ar fad. Tá 9 bhfoireann riaracháin ag Ceanncheathrú Thrá Lí chun riachtanais riaracháin laethúla na Seirbhíse Dóiteáin agus an Údaráis Rialaithe Thógála a mhaoirsiú. Tá 11 fhoireann Theicniúla/Innealtóireachta i mbun Rialú Tógála, Sábháilteacht Dóiteáin, Cosc Dóiteáin, Sábháilteacht ó Dhóiteáin sa Phobal, Oibriúcháin Dóiteáin, Gearáin agus Obair Thionscadail Speisialta. Is é an Captaen Michael Hession ár bPríomhoifigeach Dóiteáin.  

 

billy billy
Nigel Corner is the Station Officer for the Tralee Fire Station. Nigel has 31 years of experience working with the Fire Service in Kerry John Fitzgerald is a Sub Station Officer for the Tralee Fire Service.John has 20 years of experience working with the Fire Service

 

Suíomh


media